Het lesjaar…

start in week 35 (26 augustus) en omvat 38 lesweken. Tussentijds starten met klarinetlessen is mogelijk.

Voor het schooljaar 2019-2020 gelden, naast de nationale feestdagen, de volgende vakanties:

Vakanties 2019

  • Zomervakantie: 6 juli tm 18 aug
  • Herfstvakantie: 12 tm 20 okt
  • Kerstvakantie: 21 dec tm 5 jan 2020

 

Vakanties 2020

  • Carnavalsvakantie: 22 feb tm 1 maart
  • Meivakantie: 25 april tm 3 mei
  • Zomervakantie: 11 juli tm 23 aug

 

Inschrijven voor lessen 2019-2020

Vul het formulier in om je in te schrijven. Graag eerst de Algemene Voorwaarden lezen /downloaden; in het formulier wordt gevraagd om hiermee in te stemmen.

 

Gegevens cursist
Vul a.u.b. je achternaam in

Vul a.u.b. je voornaam in

Vul a.u.b. je geboortedatum in

Vul a.u.b. straat en huisnummer in

Vul a.u.b. je postcode in

Vul a.u.b. je woonplaats in

Vul a.u.b. je telefoonnummer in

Vul a.u.b. je e-mailadres in

L = kosten voor lesgeld
H = kosten voor lokaalhuur in CC Elckerlyc (incl. 21%BTW)

Kies een soort les a.u.b.

Gegevens betalingsplichtige
Vul a.u.b. je achternaam in

Vul a.u.b. je voornaam in

Vul a.u.b. straatnaam en huisnummer in

Vul a.u.b. je postcode in

Ongeldige invoer

Vul a.u.b. je telefoonnummer in

Vul a.u.b. je e-mailadres in

Vink aan a.u.b.

Vink a.u.b. aan